Aydınlatma Metni

Rezervasyon Yap
Otel
Giriş ve Çıkış Tarihi
Yetişkin
Ücretli Çocuk
(6-12)
Bebek
(0-5)

NG Tasarım Otelcilik ve Turizm A.Ş

Kampanya ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni

NG TASARIM OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş (Bundan sonra “NG Hotels” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

NG Hotels olarak, sizin tarafınızdan form doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, NG Hotels hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

  • “Gardenya Plaza 3, Kat 16 Ataşehir – İstanbul” adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek,
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • (varsa) tarafınızca daha önce NG Hotels’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek
  • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.