ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Ng Hotels Odullerimiz Banner (2) Ng Hotels Odullerimiz Banner Mobile (1)

1. Çevresel Sürdürülebilirlik


Otelimizde gerçekleştirilen tüm üretim ve hizmetlerde faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma için kirliliğin önlenmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması esas amacımız olarak belirlenmiştir. Yürüttüğümüz tüm süreçlerde, ulus ve uluslararası standartlar göz önüne alınmakta olup, bu standartların belirlediği tüm çevresel ve sosyal şartların gerekliliklerini yerine getirmekte ve devamlılığını sağlamak için sürekli gelişimi desteklemekteyiz. Otellerimiz TÜROB ve TÜROFED üyesi olup, tüm değişme ve gelişmelere büyük bir titizlikle destek vermekte ve uygulamaktadır. Kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıdır.
Çevresel yasaldüzenlemelere uymaktadır.

Geçmişteki ve gelecekteki yatırımlarında çevresel etkilerin değerlendirilmesini ön planda tutar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından almış olduğu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” belgesi bulunmaktadır. Çevre Kurulu’nda görev alan Çevre Mühendisi ve Kalite Departmanı tarafından yasal süreçlerin takibi yapılmakta olup, uygulamalar, çevre süreçlerindeki beyan ve raporlama yükümlülüklerimiz hassasiyetle yönetilmektedir. Tesisimiz ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Yeşil Yıldız, Yeşillenen Oteller vb. belgelere de sahiptir.

Tüm yatırımlarımızda; “Çevre Risk Değerlendirme” yapılmakta, “Çevre Yönetim Programı” oluşturulmakta ve takibi yapılmaktadır. Otellerimiz ‘Çevre Yönetim Sistemi’ kapsamında üçüncü parti denetçiler tarafından denetlenmektedir.

1.1 Enerji Yönetimi

Otellerimizde çeşitli enerji kaynaklarının ve birçok teknolojinin bir arada kullanılmaktadır. Enerji verileri farklı yöntemlerle kaydedilir düzenli olarak raporlanır. Yapılan operasyonel ve mali analizler ile takip edilen enerji verileri Enerji Verimliliği Uzmanı tarafından değerlendirilir. Kullanılmakta olan aydınlatma, iklimlendirme, sulama vb. otomasyon sistemleri sayesinde tasarruf imkanları yaratılabilmektedir. Verimli, tasarruflu, çevreci, yeni teknoloji ürünlerinin tedarik edilmesi sağlanarak enerji değerlerinde pozitif etki amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Enerji Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Otellerimizde enerji etüdü yapılmış olup enerji tüketimlerimiz günlük, aylık ve yıllık periyotlarda takip edilmekte ve gözden geçirilmektedir. Yeni yatırımlar da enerji verimliliği açısından değerlendirilecek ve kişi başı tüketilen enerjinin en aza indirilmesi hedeflenecektir.

1.2 Su Yönetimi


Otellerimizde şebeke ve kuyu suyu kullanmakta olup, aktif ve denetimli bir su şartlandırma sistemimiz mevcuttur. Su hatlarımızdan tesisin her köşesine dağıtımı yapılan su, içme suyu kalitesinde olup günlük, haftalık ve aylık ölçüm ve analizler ile takip edilmektedir. Sistemdeki su tüketimi sayaçlar sayesinde okunarak, tüketim raporlarına işlenmektedir. Kullanım sonucu açığa çıkan atık sular kanalizasyon hattına bağlıdır ve ilgili izinlerimiz mevcuttur. Otelimizin içme-kullanım suyu tüketim değerleri aynı zamanda atık-su değerlerini de temsil etmektedir.

Afyon otelimizde termal su ısıtmada ve havuzlarda kullanılmaktadır. Termal su Afjet’ten alınmakta, ısıtma sisteminde kullanılan su Afjet’e geri gönderilmektedir. Havuzlarda kullanılan termal su kanalizasyona deşarj edilmektedir. Su tüketimini azaltmak amacıyla projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bahçe sulamada otomatik ve damlama sulama kullanılmaktadır. Günün belirli zaman periyotlarında sulama yapılmakta olup, sulamada yağmur suyundan faydalanılmaktadır. Debi ayarı yapılarak fazla su kullanımı önlenmektedir.

1.3 Atık ve Tehlikeli Atık Yönetimi


NG Hotels olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. Otellerimizde, tehlikeli ve tehlikesiz sınıfındaki atıklarımız kaynağında ayrışıma tabii tutularak atık odalarında teslimatı yapılana dek muhafaza edilir. Atıklarımızın tamamı yasal yollar ile lisanslı firmalara teslim edilmektedir. Atık gruplarını içeren verilerimiz ATIK YÖNETİM PLANI adı altında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulur. Atık miktarını azaltmak amacı ile kullanılan sarf ürünlerinde, üretilen yiyecek miktarında, kullanılan kimyasal ve tehlikeli madde miktarında kontrol önlemleri geliştirilir. Otellerimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesi’ne sahiptir. Süreçlerimizde ürün yaşam öngüsü göz önünde bulundurularak öncelikle otellerimiz içinde üretilen atığın kaynağında ayrıştırılması ve yeniden kullanımı için geri dönüşümüne destek vermektedir. Tesislerimizde endüstriyel tehlikeli ve tehlikesiz atıklar oluşmakta ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı bulunmaktadır. Oluşan tehlikeli atıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiş tehlikeli atık geçici depolama alanında toplanarak, lisanslı araç ve sürücülerle MOTAT (mobil atık takip) sistemi ile lisanslı tesislere gönderilmektedir. Tehlikesiz atıklar, yine tehlikesiz atık geçici depolama alanında toplanarak lisanslı tesislere iletilmektedir. Bu süreçlerin yönetiminde, çevre kurulumuzda bulunan Çevre Mühendisi, Kalite Sorumlusu ve Teknik Müdür görev almaktadır. Otellerimizde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızın %100’e yakını plastik, ahşap, metal, akü, yağ, vb. olarak lisanslı tesisler tarafından geri dönüştürülmektedir.

1.4 Emisyon Yönetimi


Otellerimizin faaliyetleri kapsamında oluşan sera gazları hesaplanır ve raporlanır. Kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapılır. Tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenir. Başta ağaç dikimi olmak üzere çeşitli faaliyetler ile karbon ayak izinin sıfırlanması hedeflenir. Düşük karbonlu yani iklim dostu yöntemlerle üretilen ürünleri tercih etmeye özen gösterilmektedir. Ulaşımda, toplu taşıma sistemleri daha fazla tercih edilmekte, araç güzergah ve taşıma planları yapılmaktadır. Tüketimlerimizi azaltıcı önlemler alarak, geri dönüşüme daha fazla destek vermek hedeflenmektedir. Geri dönüşüme destek veren tedarikçiler tercih edilmektedir.

1.5 Kimyasal Yönetimi

Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. Tesislerimizde bakım-onarım faaliyetlerinde ve temizlik faaliyetlerinde kimyasal kullanımı söz konusudur. Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına gelir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilir. Temizlikte dozajlama aparatı kullanılarak gereğinden fazla kimyasal kullanımı engellenmektedir.