SATIN ALMA POLİTİKASI

Ng Hotels Odullerimiz Banner (2) Ng Hotels Odullerimiz Banner Mobile (1)

Satın Alma Politikası


Sürdürülebilir satın alma politikamız, ürün veya hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını karşılamasını
sağlamak, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki oluşturduğu etkiyi de göz önünde bulundurarak
uygun tedarikçiye ulaşmak ve sürdürülebilir ürünler tedarik etmektir.

Otellerimiz bu doğrultuda mal ve hizmet tedarikçilerini düzenli olarak denetlemekte ve ‘Tedarikçi
Ziyaret Formları’ ile kayıt altına almaktadır. Tedarikçi Belirleme ve Değerlendirme Talimatı
doğrultusunda oluşturulan ‘Onaylı Tedarikçi Listesi’ne dahil olan bölgesel/yerel tedarikçileri
‘Tedarikçi Değerlendirme Anketi’ ne tabii tutmaktadır.

Onaylı Tedarikçi Listesi’nde bulunan yerel firmalarını belirleyerek ilgili tedarikçilerinin oranının
artmasını hedeflemektedir.

NG Hotels olarak sürdürülebilir tedarik sürecimizde şunlara dikkat etmekteyiz;

*Otellerimize mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede olan bölgesel
tedarikçilere öncelik vermek,

*FSC gibi sertifikalara sahip olan ve sürdürülebilirliği önemseyen firmalarla çalışmak,

*Ekipman tedariğinde enerji sınıfları dikkate alınarak satın alma yapmak,

*Verimli ve çevre dostu ürün ve hizmetleri tercih etmek,

*Atık oranını en aza indirecek şekilde büyük paketli veya geri dönüştürülebilir ürün tedarik etmek,

*Tehdit altında olan türleri asla satın almamak veya satmamak,

*Yerel tedarikçi tanımımız otellerimizi merkez kabul eden 135 km çapındaki alanı kapsamaktadır.

*Mal ve hizmetlerin kalite yönetim sistemi, üretim izni ve yasal mevzuatın gerekliliklerini karşılayan
kurum ve kuruluşlardan mal ve hizmet tedarik etmeye öncelik vermek,

*Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi gereğince tedarikçilerimizi bizimle
büyümeye ve gelişmeye teşvik etmek.

Satın alım yapılırken firmanın fair trade olması önceliklidir. Bu doğrultuda; ISO, BRC, IFS,FSSC gibi
belgelere sahip firmalar fair trade kapsamında yer almaktadır.