Kalite Politikamız

Ng Hotels Odullerimiz Banner (2) Ng Hotels Odullerimiz Banner Mobile (1)

KALİTE, ÇEVRE, GIDA GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, MİSAFİR MEMNUNİYETİ, ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Misafirlerimizin istek, beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerini araştırmak, bu doğrultuda hizmeti planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,
 • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin kalitesinden sorumlu olduğumuz bilinciyle ürün ve hizmet sunmak,
 • Marka standartları doğrultusunda hizmet vermek ve ortaya çıkan hataları anında düzeltmeye yönelik bir yaklaşım göstermek,
 • Kalite anlayışı, misafir odaklılık, çevreye verilen önemin arttırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji yönetimi, iş güvenliği ve gıda güvenliğinin sağlanması ve çalışanlarımızın işlerini bilinçli, doğru ve güvenli bir şekilde yapmaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını temin edecek eğitim ve araçlar sağlamak,
 • Gıda, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı, hijyenik ve uygun ortamlarda, yasal mevzuat ve şartlara uygun çevreye zarar vermeden hizmet vermek, Yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise,  bilgi ve deneyimlerimize göre en uygun bilimsel çözümleri araştırmak ve uygulamak,
 • Enerji Yönetim Sistemi ile otellerin uymak zorunda olduğu yasal mevzuatlar dikkate alınarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standart içerisinde ilgili aksiyon planları, adımları oluşturulmuştur ve performansı sürekli izlenerek uygulanmaktadır. Üst yönetim ile görüşülerek, üst yönetimin desteği alınarak enerji politikası tespit edilmiştir. Oluşturulan NG Hotels enerji politikası minimumda enerji performansının gelişimini sağlamak için izlemeyi, sürekli iyileştirilmesini hedefleyerek otel ile ilgili yasal mevzuatlara uygun hareket etmeyi içerir.
 • Sürdürülebilir gelişmeyi temel alan proaktif bir enerji yönetim sistemi uygulamak ve sürekli geliştirmeyi amaç edinir. Bu kapsamda;
  • enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • ekipman alımlarında çevre enerji dostu ürünler kullanmak,
  • mevcut proses ve sistemlerde verimlilik artırıcı iyileştirmeler yaparak enerji tasarrufu yapmak ve doğal kaynak tüketimini azaltmak,
  • enerji verimliliği yüksek olan ürün, proses ve hizmetlerin tasarımı ve tedariği ile enerji performansını sürekli iyileştirmek,
  • enerji ile ilgili hedeflere ulaşmak için bilgi, uzmanlık ve ekonomik konularda yeterli kaynaklar sağlamak ve sürekli gözden geçirmek,
  • enerji verimliliği kullanımı ve tüketimi ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyum sağlamak,
  • yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konusunda tüm paydaşların bilincini artırmak,
  • enerji verimliliği projeleri geliştirerek enerji yönetim sisteminin sürekli gelişmesini sağlamak,
  • enerji kaynaklarını israf etmeden bilinçli şekilde kullanmak ve personelleri bu konuda bilinçlendirmek; enerji performansının gelişimini sağlamak için enerjinin performansını sürekli izlemek ve iyileştirmek,
  • yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise; bilgi ve deneyimlerimize göre en uygun bilimsel çözümleri araştırmak ve uygulamak,
 • Ürün ve hizmetlerimizi, kaynakları israf etmeden ve çevreye zarar vermeden yerine getirmek,
 • Çevreyle olan ilişkiyi sürekli olarak daha iyi biçimde anlamaya çalışmak ve herhangi bir olumsuz etkiden kaçınılması için teknik ve ekonomik açıdan gerekli olabilecek önlemleri almak,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemleri risklerini tespit edip bunları en aza indirmek için sürekli çaba sarf etmek; öngörülemeyen olaylarla baş etmek üzere uygun acil durum planlarının yürürlükte olmasını sağlamak,
 • Yönetim olarak çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışmalar yürütmek; İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak; riskleri azaltmak,
 • İş ortaklarımızdan kalitesi yüksek, çevresel ve gıda güvenliği açısından güvenilir ve emniyetli iş yapmalarını talep etmek,
 • Çevre, Enerji Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda güvenliği performansına ilişkin ölçülebilir amaçlar tespit etmek ve bu amaçlarla elde edilen gelişmeleri karşılaştırmalı olarak takip etmek ve faaliyetlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji, Gıda Güvenliği ilkelerinin uygulanmasından tamamen sorumlu tutan ve tüm çalışanların Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji, Gıda Güvenliği konusundaki kaygılarını ifade etmeye teşvik eden bir çalışma ortamı yaratılmasına imkân sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, Enerji Yönetimini sağlamak için çalışanlarımızın görüşünü almak ve katılımını sağlamak,
 • Kaliteyi etkileyen faaliyetleri ölçülebilir hale getirmek, sonuçlarını değerlendirerek Entegre Yönetim Sistemi’ nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.